Tunneilmaisun ongelmat

Tunteet, ajatukset ja käyttäytyminen vaikuttavat voimakkaasti toisiinsa. Mikäli tunteita on vaikea tunnistaa, huomioida, sietää tai ilmaista, on kommunikoiminen vaikeaa. Mikäli omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan ei saa tuotua toisten tietoon, ovat omaan elmään vaikuttamisen keinot puutteeliset. Kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta jää vaillinaiseksi, eikä oma hyvinvointi toteudu riittävällä tavalla.

OTA YHTEYTTÄ

heidi@oivalluspolku.fi
0500 922 115