Palvelut

Erilaiset elämäntilanteet voivat kuormittaa monella tavalla niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Terapia- ja ohjauspalvelu Oivalluspolku voi auttaa sinua eteenpäin elämässä. Oivalluspolun palveluihin kuuluvat psykoterapia (opiskelijatyönä) lapsille, nuorille ja aikuisille, erityislasten ja – nuorten sekä heidän huoltajiensa ohjaus ja arjen tukeminen sekä oppimisvaikeuksien arvioiminen ja oppimisvalmiuksien kehittäminen. Tavoitteena on kohottaa elämänlaatua lisäämällä tietoa, taitoja, toimintakykyä ja tasapainoa. Tapaamisten lukumäärä määräytyy asiakkaan tarpeista lähtien, joskus jo muutama kerta riittää, toisinaan tarvitaan enemmän aikaa.

Psykoterapia

Erilaiset tunteet kuuluvat elämään, jokainen meistä kokee joskus ahdistusta, alavireisyyttä, epävarmuutta, pelkoa ja toivottomuudenkin hetkiä. Tahtomattamme elämään kuuluu myös psyykkistä kipua aiheuttavia tapahtumia, elämänvaiheita ja pettymyksiä. Mikäli vaikeat asiat tai tilanteet pitkittyvät toimintakykyä rajoittavaksi huonoksi oloksi, voi hakea apua ja saada helpotusta elämään. Lue lisää…

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus – psykoterapia

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita.

Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana Sastamalassa ja Huittisissa. Psykoterapeutti on erikoistunut lasten, nuorten ja aikuisten kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiaan. Käytössä olevat työkielet ovat suomi ja englanti. Toimitilat sijaitsevat osoitteessa Tampereentie 10, Sastamala.

Kelan sivuille

 

Neurosonic

Neurosonic on kehitetty kehollisen stressitilan, kivun ja uniongelmien hoitoon. Tutkitusti tehokas matalataajuushoito perustuu värähtelyn vaikutuksiin hermostoissa ja aineenvaihdunnassa. Neurosonicin sisäänrakennetut elementit lähettävät kehoon erittäin matalataajuista värähtelyä, jolla on voimakas vaikutus autonomiseen hermostoon ja erityisesti sympaattiseen toimintaan, jonka kautta ylivirittyneisyyttä voidaan lievittää. Lue lisää…

Oppimisvaikeudet

Oppimiseen, jaksamiseen ja keskittymiseen vaikuttavat monet asiat. Vireystilan muutokset, ilo, suru ja huoli tuottavat lähes jokaiselle haasteita keskittymisen ylläpitämiseen. Toisinaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden ylläpitämisen vaikeuksien taustalla voi olla oppimisvaikeus. Oppimisvaikeudet ovat yleisiä, eikä niillä ole yhteyttä henkilön lahjakkuuteen tai älykkyyteen, sillä ne ovat ominaisuus. Oppimisvaikeuksia omaavalla henkilöllä on erilainen tapa oppia asioita.    Lue lisää…