Käytös- ja uhmakkuushäiriöt

 Lapsen tai nuoren käytöshäiriö on yleinen vaikeus. Lievemmät käytöshäiriöt voivat korjaantua ilman hoitoa etenkin, jos käytöshäiriö on reaktio perheen tai ympäristön tilapäiseen stressiin. Vakavammat käytöshäiriöt ovat usein itsepäisiä, vuosia kestäviä ja asteittain pahentuvia. Käytöshäiriöiden syyt ovat moninaisia, taustalla saattaa olla koulukiusaaminen, diagnosoimaton ja hoitamaton aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö tai esimerkiksi masennus.

Lasten ja nuorten käytöshäiriölle on ominaista toistuva ja itsepintainen muiden oikeuksia ja sosiaalisia normeja rikkova käytös. Käytöksessä saattaa esiintyä aggressiivisuutta, toisten omaisuuden tahallista tuhoamista, vilpillisyyttä ja sääntöjen rikkomista.

OTA YHTEYTTÄ

heidi@oivalluspolku.fi
0500 922 115