Stressi

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät. Lyhytaikainen stressi kuuluu elämään ja ihmisen usein ponnistelemaan eteenpäin. Tilapäistä ja määräaikaista stressiä ihminen kestää paremmin kuin pitkäaikaista ja voimia kuluttavaa stressiä.

Pitkäaikaista stressiä voivat aiheuttaa esimerkiksi jatkuva kiire, sopimaton työ tai työttömyys, työelämän kohtuuttomat vaatimukset, kiusaaminen, epäoikeudenmukaisuus, arvostuksen puute, melu, liiallinen vastuu, perheongelmat tai äkilliset elämänmuutokset. Stressin aiheuttajia ovat myös äkilliset traumaattiset tapahtumat, kuten luonnonkatastrofit, onnettomuudet ja läheisten kuolema, jotka voivat aiheuttaa akuutin stressihäiriön tai traumaperäisen stressihäiriön.

Tavallisimpia stressiin liittyviä oireita ovat jännittyneisyys, ärtymys, aggressiot, levottomuus, ahdistuneisuus, masentuneisuus, muistiongelmat, vaikeus tehdä päätöksiä ja unen häiriöt. Fyysisiä oireita voivat olla esimerkiksi päänsärky, huimaus, sydämentykytys, pahoinvointi, vatsavaivat, tihentynyt virtsaamisen tarve, hikoilu, flunssakierre ja selkävaivat.

OTA YHTEYTTÄ

heidi@oivalluspolku.fi
0500 922 115