Ahdistus

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan pelonsekaista tai huolestunutta tunnetilaa, johon liittyy osin tietoinen tai tiedostamaton huoli jostain nykyhetkeen tai tulevaisuuteen liittyvästä tapahtumasta. Elämään kuuluu tilanteita jotka nostavat stressitasoa ja aiheuttavat ahdistusta. Lyhytaikainen ahdistus on tavallinen reaktio tilanteisiin ja kokemuksiin, jotka jollakin tapaa uhkaavat meitä. Pitkään jatkuva ahdistuneisuus viestittää hallitsemattomuuden tunteesta elämäntilanteessa. Ahdistunut ihminen ei välttämättä osaa nimetä tunteen aiheuttajaa ja se voikin muodostua monesta eri tekijästä. Ahdistus vaikuttaa laajasti arjen toimintakykyyn ja sille ovat tyypillisiä keholliset tuntemukset sekä negatiiviset tunteet ja ajatukset.

Ahdistuneisuuden luonne ja voimakkuus vaihtelevat lievästä päivittäisiin stressitilanteisiin liittyvästä jännittyneisyydestä paniikinomaisiin pelkotiloihin. Voimakkaampi ahdistuneisuus aktivoi elimistön sympaattisen hermoston ja aiheuttaa sitä kautta somaattisia oireita, kuten sydämentykytystä, verenpaineen kohoamista, suun kuivumista, hengenahdistusta, hikoilua, ruokahaluttomuutta, palan tunnetta kurkussa, vapinaa, huimausta tai silmäterien laajenemista.

Ahdistus on hyvinvoinnin kannalta tärkeä tunne, joka viestittää siitä että kaikki ei ole hyvin. Ahdistus kertoo kestokyvyn ylittymisestä ja tarpeesta lisätä keinoja kokemusten käsittelemiseen tai tehdä muutoksia ympäristössä.

OTA YHTEYTTÄ

heidi@oivalluspolku.fi
0500 922 115