Vuorovaikutustaidot

Omien ajatusten ja tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen ei ole kaikille itsestään selvä taito. Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa voi olla vaikeaa. Aina ei ole helppoa tulla ymmärretyksi ja kuulluksi. Kognitiivinen käyttäytymisterapia antaa välineitä lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen tai perheen sisäisen vuorovaikutuksen parantamiseen. Erilaisilla taitoharjoittelumenetelmillä ja toiminnallisten harjoitusten kautta pyritään sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistumiseen.

OTA YHTEYTTÄ

heidi@oivalluspolku.fi
0500 922 115