Sosiaalisten tilanteiden pelko

Lievät sosiaalisten tilanteiden pelot ovat hyvin yleisiä, sillä joka viides aikuinen jännittää julkista esiintymistä. Toimintakykyä ja päivittäistä elämää merkittävästi haittaavasta sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsii noin 5 % aikuisväestöstä. Pelot ilmenevät yleensä ensimmäisen kerran murrosiässä tai nuorella aikuisiällä ja voivat hoitamattomina olla hyvinkin pysyviä. Pelot alkavat usein joko vähitellen tai äkillisesti nolona tai häpeällisenä koetun kokemuksen seurauksena.

Varsinaisessa sosiaalisten tilanteiden pelossa pelkoa herättävä tilanne saattaa aiheuttaa ahdistusreaktion. Lapsilla ahdistus voi ilmetä itkuna, pahantuulisuutena, jähmettymisenä tai takertumisena. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä henkilö ei aina huomaa pelkoreaktionsa olevan tilanteeseen nähden liiallinen tai epärealistinen. Pelkoreaktio johtaa usein niitä herättävien tilanteiden välttelyyn tai aiheuttaa eriasteista kärsimystä tai toimintakyvyttömyyttä.

Sosiaalisten tilanteiden pelossa henkilö pelkää tai jännittää jotakin tiettyä sosiaalista tilannetta tai suoritusta, jossa hän joutuu tekemisiin vieraiden ihmisten kanssa tai mahdollisesti toisten tarkkailun kohteeksi. Henkilö pelkää joutuvansa käyttäytymisensä tai suorituksensa takia noloon tilanteeseen, osoittavansa ahdistuksensa paljastavia oireita tai tulevansa tavalla tai toisella nöyryytetyksi.

sä.

OTA YHTEYTTÄ

heidi@oivalluspolku.fi
0500 922 115