Oppimisen pulmat

 

Oppimiseen, jaksamiseen ja keskittymiseen vaikuttavat monet asiat. Vireystilan muutokset, ilo, suru ja huoli tuottavat lähes jokaiselle haasteita keskittymisen ylläpitämiseen. Toisinaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden ylläpitämisen vaikeuksien taustalla voi olla oppimisvaikeus. Oppimisvaikeudet ovat yleisiä, eikä niillä ole yhteyttä henkilön lahjakkuuteen tai älykkyyteen, sillä ne ovat ominaisuus. Oppimisvaikeuksia omaavalla henkilöllä on erilainen tapa oppia asioita.

Mikäli oppimisvaikeudet hankaloittavat arkea tai tuntuvat vaivaavan jatkuvasti, kannattaa niihin hakea apua.

Lukitestaus

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeutta kutsutaan lukivaikeudeksi. Toisinaan käytetään myös nimityksiä lukihäiriö tai dysleksia. Oppimisvaikeuden keskeisin piirre on hankaluus hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää tietoa. Tämä näkyy esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen hitautena ja virhealttiutena. Mikäli epäilet, että sinulla lukivaikeus, kannattaa asia selvittää oikeanlaisen tuen järjestämiseksi koulussa, opinnoissa, työpaikalla tai arjen toimissa. Lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa voidaan lukivaikeus ottaa huomioon, mikäli lausunto ja hakemus ylioppilastutkintolautakunnalle on laadittu lukioaikana. Autokoulun kirjallisissa kokeissa voi lukilausunnolla saada vähemmän aikapaineistetun koetilanteen.

Erityislasten- ja nuorten vanhemmat

Erityislapsi vaikuttaa koko perheen elämään monella tavalla. Vanhemmuus tuo mukanaan paljon iloa, mutta toisinaan myös huolta, surua tai epätietoisuutta. Erityislasten vanhemmat joutuvat tilanteisiin, joita eivät kaikki keskivertolasten vanhemmat arjessaan kohtaa, arjen haasteet myös muuttuvat lapsen kasvaessa. Toisinaan jaksamisen tueksi tarvitaan keskustelua, tukea ja yksilöllistä ohjausta.